Hvordan endre port for utgående e-postserver (SMTP)?

Outlook Express og Outlook 2000:

1. Åpne Outlook Express eller Outlook 2000.
2. Klikk på "Verktøy"/"Tools" i menyen. Klikk "Kontoer"/"Accounts".
3. Klikk på din e-postkonto. Klikk på "Egenskaper"-/"Properties"-knappen.
4. Klikk på fanen "Avansert"/"Advanced".
5. I boksen "Utgående e-post (SMTP)"/"Outgoing Mail (SMTP)"; skriv 587.
6. Klikk "OK".
7. Klikk på "Lukk"-/"Close"-knappen.

Outlook 2002/2003:

1. Åpne Outlook 2002 eller 2003.
2. Klikk på "Verktøy"/"Tools" i menyen. Klikk "Kontoer"/"Accounts".
3. Klikk på "Vise eller endre eksisterende.."/"View or change existing..". Klikk så på "Neste"/"Next".
4. Klikk på din e-postkonto, klikk deretter på "Endre"/"Change".
5. Klikk på "Flere altenativer"/"More Settings".
6. Klikk på fanen "Avansert"/"Advanced".
7. I boksen "Utgående e-post (SMTP)"/"Outgoing Mail (SMTP)"; skriv 587.
8. Klikk på "OK".
9. Klikk på "Neste"/"Next".
10. Klikk på "Fullfør"/"Finish".

Eudora

1. Åpne Eudora.
2. Klikk på "Verktøy"/"Tools" i menyen. Klikk "Alternativer"/"Options".
3. Bla nedover og klikk på "Porter"/"Ports".
4. I boksen "SMTP Port (25)"; skriv portnummeret 587.
5. Klikk "OK".
6. Start Eudora på nytt.

Apple Mail

1. Åpne Mail.
2. Klikk på "E-post"/"Mail" i menyen. Klikk "Preferanser"/"Preferences".
3. Klikk "Kontoer"-/"Accounts"-ikonet.
4. Klikk på fanen "Kontoinformasjon"/"Account Information".
5. Klikk "Serverinnstillinger"/"Server Settings".
6. I boksen "Server Port"; skriv 587.
7. Klikk "OK".
8. Start Mail på nytt.

Thunderbird

1. Åpne Thunderbird
2. Klikk på "Verktøy"/"Tools". Klikk så på "Kontoinnstillinger"/"Account settings".
3. Bla helt ned i feltet til venstre og klikk på "Utgående SMTP-tjener"/"Outgoing SMTP-server".
4. Klikk på relevant utgående server, klikk deretter på "Rediger"-/"Edit"-knappen
5. I boksen "Port"; skriv 587.
6. Klikk "OK".
7. Klikk "OK".

Andre e-postprogrammer

Forsikre deg om at ditt e-postprogram er satt opp til å benytte port 587 for utgående e-postserver (SMTP). Dersom porten er satt til noe annet (for eksempel standard port 25) kan sending av e-post mislykkes via visse internettleverandører (f.eks. Telenor, Canal Digital, Tele2). Dersom du trenger assistanse for å endre port kan du kontakte produsenten av ditt e-postprogram.

Levert av Zendesk