Generell sjekkliste for oppsett av e-post

Innkommende innstillinger

Mailtjener - mail.isp.as2116.net

IMAP - Port 143

Kryptering - SSL/TLS

POP - Port 110

Kryptering - SSL/TLS

Utgående innstillinger

Mailtjener - mail.isp.as2116.net

Utgående port: 587

Kryptering - SSL/TLS

Brukernavn og passord: Brukernavnet ditt er alltid hele e-postadressen, uten unntak. Passordet er det du selv valgte i opprettelsen av e-postadressen.

Passordet på e-postadressen kan endres via din kundekonto, ved å logge deg på kontrollpanelet med ditt kundenummer og tilhørende passord.

Du må også sette brukernavn og passord for den utgående e-posttjeneren. (Se spesifikke guider for ditt program for å se hvor du gjøre dette).

OBS: Dette oppsettet gjelder alle e-postklienter, pc, mac, iOS, Android osv. Eneste forskjellen er grafisk brukergrensesnitt på de forskjellige enhetene.

Levert av Zendesk